Građevinski radoviNašim klijentima možemo ponuduti sledeće usluge u oblasti građevine:

Građevina


- Prilazni putevi
Preduzeće VB energetik vrši takođe isporuku potrebnog materijala i izgradnju prilaznih puteva.

- Iskopi
U nizu radova koje obavlja preduzeće VB energetik nalaze se radovi na iskopima za razne potrebe, poput iskopa koje zahtevaju elektroinstalacije (iskop rovova za kablove, iskop za temelj stubova kao i betonaža istih). Za potrebe ovakvih radova firma VB energetik poseduje veći broj bagera i buldožera.

- montaža čeličnih i drugih konstrukcija

- priprema terena za sve elektroenergetske radove